Stadnina Koni KRASNE

założona w roku 1857


Strona Główna


Stadnina

og. Ruler

kl. Kliwia

Hodowla koni

Osiągnięcia

VIII w. w Krasnem

Zabytki

Turystyka

Produkcja

Aktualności

Aukcje i przetargi

Oferta

Sprzedaż koni


profesjonalizm - estetyka - dynamika -profesjonalizm - estetyka - dynamika - profesjonalizm - estetyka - dynamika -profesjonalizm - estetyka - dynamika - profesjonalizm - estetyka - dynamika - profesjonalizm - estetyka - dynamika

Stanówka i Cennik Usług na stronie: Hodowla koniStadnina Koni "Krasne" sp. z o.o., ul. Mickiewicza 36, 06-408 Krasne, woj. mazowieckie
tel.:(023)671 00 85, fax;(023)671 00 82, e-mail:sk-krasne@ciechnet.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądu KRS 0000045979, Regon 130195218, NIP:566-10-01-861, Wysokość kapitału zakładowego: 5.936.700 zł

powrót do strony głównej


Andrzej E. Klimek andremat@wp.pl
serwis Andrzeja E. Klimka
ostatnia korekta - 10 października 2016 r.
Copyright Andrzej E. Klimek 2004 wszelkie prawa zastrzeżone